Koronavirus

Posebna priporočila za registracijo, tehnične preglede in postopke
ugotavljanja skladnosti vozil
Registracija vozil:
Poleg splošnih priporočil je v postopkih registracije vozil potrebno upoštevati naslednje:
1. stranko, ki kaže bolezenske znake, se v postopku zavrne in napoti domov,
2. stranke in zaposleni v postopku obvezno uporabljajo zaščitno masko in zaščitne rokavice,
3. če je prostor pred okencem za registracijo vozil manjši, naj stranke v prostor vstopajo
posamično (do vstopa naj čakajo na prostem), vzdrževanje razdalje vsaj 2 metra med
posameznimi strankami,
4. če ni možnosti umivanja rok naj si roke razkužijo (za razkužilo poskrbi lastnik organizacije),
5. za razkuževanje rok se uporablja namensko razkužilo za roke, vsebnost etanola v razkužilu za
roke naj bo najmanj 60 %,
6. stranke se poziva k brezstičnemu plačilu storitev,
7. po končanem postopku registracije vozila je potrebno poskrbeti za brezkontakten prenos
dokumentov.